Regular Non Veg Menu Pack

Veg Snack ( Any 1 )

Non Veg Biryani ( Any 1)

Special Rice ( Any 1)

Indian Bread ( Any 1)

Non Veg Curry ( Any 1)

Veg South Indian Curries ( Any 1)

Veg Fry ( Any 1)

Dal ( Any 1)

Semi Liquids(Any 1)

Chetneys ( Any 1)

Desserts ( Any 1)

Icecream( Any 1)

Standard Accompaniments